Klacht of bezwaar?

Een klacht of een bezwaar/beroep zijn juridisch gezien heel verschillend van aard en soms moeilijk uit elkaar te houden. Hieronder daarom een korte  uitleg.

Klacht 

Een uiting van ontevredenheid over de manier van handelen of het niet handelen van een overheidsinstantie. De eerste stap is om te klagen bij de instantie zelf. Komt u er samen niet  uit? Dan kan de klacht eventueel aan de Nationale ombudsman worden voorgelegd. Kijk hier of de Nationale ombudsman de klacht mag behandelen.

Bezwaar/beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing van een overheidsinstantie kunt u bij die instantie een bezwaarschrift indienen. In de beslissing is vaak te lezen binnen welke tijd u dat moet doen. Als uw bezwaar wordt afgewezen, kunt u bij de rechter in beroep gaan. De ombudsman mag niet op het terrein van de rechter komen. Hij kan dus niets doen. Wel zal hij als dat mogelijk is u verwijzen naar de juiste instantie.

Bezwaar of beroep aantekenen niet mogelijk?

Kunt u geen bezwaar maken of beroep aantekenen? Of reageert de organisatie niet op uw bezwaar? Dan kan de Nationale ombudsman u misschien helpen. Bel gratis 0800-3355555 (op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur).