Ik heb een klacht over de politie

Hebt u een klacht over de politie? Dan moet u eerst bij hen een klacht indienen. Soms is een goed gesprek voldoende om de onvrede weg te nemen. Bij veel politiebureaus kunt u een folder krijgen over de klachtenregeling van de politie. Op de website van de politie vindt u informatie over de klachtenregeling.

Hoe kan ik een klacht indienen bij de politie?

U kunt uw klacht mondeling, schriftelijk of online indienen.  Wilt u uw klacht schriftelijk indienen? Dan kunt u gebruik maken van de voorbeeld klachtenbrief van de Nationale ombudsman. U moet deze brief wel ondertekenen. Als u uw klacht online wilt indienen, kunt u het digitaal klachtenformulier gebruiken.

Hoe gaat het verder?

Als u een klacht hebt ingediend, start de politie een onderzoek. De inhoud van uw klacht bepaalt om wat voor soort onderzoek het gaat. Normaal gesproken leidt een afdelingschef het onderzoek. Als het gaat om een zeer ernstige klacht, doet de hoofdofficier van justitie dit.

Bent u niet tevreden over hoe de politie uw klacht behandelt?

Bent u achteraf niet tevreden over de manier waarop de politie uw klacht heeft behandeld? Dan kunt u binnen één jaar de Nationale ombudsman vragen dit te onderzoeken.