Hoe dient u uw klacht bij de Nationale ombudsman in?

Uw klacht is belangrijk. Daarom maken we het u gemakkelijk om die in te dienen.

Uw brief of klachtenformulier stuurt u naar:
Bureau Nationale ombudsman
Antwoordnummer 10870
2501 WB Den Haag
Nederland

Houd de beschrijving van uw probleem kort. Vermeld in elk geval:

  • wat de lokale overheid, Rijksdienst Caribisch Nederland, de politie of het Openbaar Ministerie volgens u niet goed doet;
  • wat u al heeft ondernomen met uw klacht;
  • wat u graag wilt bereiken door ons in te schakelen;
  • overige gegevens: uw adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Als wij meer informatie van u nodig hebben, nemen we contact met u op.