Brief: Openbaar Lichaam Sint Eustatius verstrekt geen gegevens aan Pensioenfonds Caribisch Nederland

Rapportnummer
Rapportbrief:
Rapport

Het Openbaar Lichaam Sint Eustatius heeft geen gegevens verstrekt aan het Pensioenfonds Caribisch Nederland, waardoor een berekening van het door verzoekster opgebouwde pensioen over de jaren 1998-2010 uitblijft. De onduidelijkheden over haar pensioen zijn terug te leiden tot onzorgvuldig handelen van het Openbaar Lichaam en onvoldoende voortvarend optreden in het zoeken naar een oplossing. Het Openbaar Lichaam had aangegeven om naar verwachting eind juli van dit jaar alle gegevens te hebben verzameld. Vervolgens blijft, ook na rappelleren, enige reactie uit. Dit bevestigt het beeld van een overheid die door onvoldoende voortvarend optreden niet daadwerkelijk haar verantwoordelijkheid neemt. De Nationale ombudsman vraagt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties welke mogelijkheden hij heeft om ervoor te zorgen dat het Openbaar Lichaam de benodigde gegevens boven water krijgt en eventueel verschuldigde premies voldoet.

Instantie: openbaar lichaam Sint Eustatius

Klacht:

geen gegevens verstrekt aan het Pensioenfonds Caribisch Nederland waardoor een berekening van het door verzoekster opgebouwde pensioen over de jaren 1998-2010 uitblijft

Oordeel:
Gegrond