Brief: school op Sint Eustatius bezorgd over waarborgen onderwijsniveau door internetproblemen

Rapportnummer
Rapportbrief:
Rapport

Gwendoline van Putten School op Sint Eustatius klaagt over problemen die de school ondervindt met het gebruik van internet. Volgens de school blijft de capaciteit op het eiland ver achter bij de Nederlandse maatstaven en zijn de prijzen voor het internet ook nog eens buitensporig hoog. Daardoor is het voor de school niet mogelijk onderwijs aan te bieden op het gewenste niveau. De Nationale ombudsman vraagt de coördinerend minister (minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) naar de stand van zaken en recente ontwikkelingen (2015.30532).

Instantie: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Klacht:

gewenste onderwijsniveau kan niet worden gegarandeerd door problemen met het internet

Oordeel:
Gegrond