Rapport en advies

Hebt u een vraag voor de Raad voor de Kinderbescherming over het rapport dat is opgesteld? Staan er bijvoorbeeld fouten in? Of bent u het niet eens met de conclusies in het rapport? Op deze pagina helpen wij u verder.

Moeder en zoon op de fiets

Mijn vraag gaat over

 • Er staan fouten in het rapport

  Staan er volgens u fouten in het rapport van de raadsonderzoeker? Wordt er bijvoorbeeld gekopieerd uit oude rapportages of zijn uw opmerkingen niet meegenomen? Dat is erg vervelend. Zeker als dit gevolgen heeft voor het advies dat de Raad geeft. U kunt de Raad voor de Kinderbescherming vragen om gegevens aan te passen.

  U kunt voor hulp ook terecht bij de vertrouwenspersonen van Jeugdstem. Zij zijn gespecialiseerd in jeugdhulp en kunnen met u meedenken. Met een medewerker van de Jeugdstem kunt u bespreken wat u het beste kunt doen. Zij kunnen u ook helpen als u een klacht wilt indienen over de Raad voor de Kinderbescherming.

  Hebt u een klacht ingediend bij de Raad voor de Kinderbescherming? Maar vindt u dat dit niet goed is afgehandeld? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Het rapport moet vernietigd of ingetrokken worden

  Vindt u dat het rapport van de Raad van de Kinderbescherming vernietigd of ingetrokken moet worden? Bijvoorbeeld omdat er informatie in staat die u niet wilt delen? Of omdat u niet wilt dat het in de toekomst een rol blijft spelen? Dan kunt u de Raad voor de Kinderbescherming vragen om gegevens te laten verwijderen, of aan te passen.

  U kunt ook voor hulp terecht bij de vertrouwenspersonen van Jeugdstem. Zij zijn gespecialiseerd in jeugdhulp en kunnen met u meedenken. Met een medewerker van de Jeugdstem kunt u bespreken wat u het beste kunt doen. Zij kunnen u ook helpen als u een klacht wilt indienen over de Raad voor de Kinderbescherming.

  Hebt u een klacht ingediend bij de Raad voor de Kinderbescherming? Maar vindt u dat dit niet goed is afgehandeld? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Ik ben het niet eens met de conclusie van het rapport

  De Raad voor de Kinderbescherming geeft in het rapport vaak een advies aan de rechter. Over een omgangsregeling of een ondertoezichtstelling bijvoorbeeld. Bent u het niet eens met de conclusie in het rapport van de Raad? Dat is erg vervelend.

  Tijdens de zitting in de rechtbank kunt u uw mening geven aan de rechter. Om dit goed voor te bereiden, kunt u hulp en advies vragen aan het Juridisch Loket of een advocaat. Als u het niet eens bent met de beslissing van de rechter, kunt u daartegen in hoger beroep gaan. Ook hierbij is het verstandig om advies te vragen bij het Juridisch Loket of een advocaat.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555