Een goed gesprek

Op deze pagina

  Column
  Moeder met twee kinderen van achteren gefotografeerd. Ze omhelzen elkaar.

  Sharina (niet de echte naam) gaat door een moeilijke periode met haar kinderen. Zij en haar man zijn gescheiden en dat ging niet heel makkelijk. Naast de scheiding blijkt dat haar ex-man ook ziek is. De rechter vraagt de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) onderzoek te doen naar afspraken over het contact tussen vader en kinderen. Ook moeten ze kijken of er verplichte hulp en ondersteuning voor Sharina en haar ex-man nodig is.

  Klachtadviescommissie

  Sharina heeft een aantal klachten over het rapport dat de RvdK schrijft naar aanleiding van het onderzoek. Ze is het niet eens met een aantal dingen. Bijvoorbeeld dat bepaalde gebeurtenissen waarover ze heeft verteld niet zijn meegenomen in het rapport. Haar klachten worden voorgelegd aan de klachtadviescommissie van de RvdK. Deze klachtadviescommissie oordeelt dat een aantal van haar klachten terecht is en een aantal ook niet.

  Oplegnota

  Omdat het onderzoek niet kan worden heropend en het rapport niet meer mag worden aangepast, besluit de RvdK een zogenoemde oplegnota te maken. Deze wordt dan bij het rapport gevoegd. In deze nota schrijft de RvdK welke klachten terecht zijn en wat dit betekent voor het rapport. De Raad stuurt deze nota daarna naar iedereen die het rapport eerder van de RvdK heeft gekregen.

  Niet serieus genomen

  De teleurstelling is groot als Sharina dit document krijgt. Zo leest ze dat de RvdK zich opnieuw verdedigt over een klacht die de klachtcommissie terecht vond. Zo nemen ze het advies van de klachtadviescommissie toch niet serieus? Sharina besluit contact op te nemen met de Nationale ombudsman.

  Teleurgesteld

  Medewerker Anne (niet de echte naam) maakt een afspraak met Sharina om over haar zaak te praten. Na dit gesprek en het bestuderen van alle documenten kan zij zich wel voorstellen dat Sharina teleurgesteld is over de oplegnota. Ze neemt contact op met haar contactpersoon. Kan de RvdK proberen door de ogen van Sharina naar deze zaak te kijken? Misschien kunnen ze in een persoonlijk gesprek met haar bepaalde keuzes beter uitleggen?

  Gezien en gehoord

  Dat vindt de RvdK goed en ze maken een afspraak met Sharina. Na afloop laat zij ons weten dat ze dit gesprek als positief heeft ervaren. Zij voelt zich nu beter gezien en gehoord. Zeker omdat de RvdK naar aanleiding van haar zaak nog eens kritisch gaat kijken naar de manier waarop ze de dingen doet. Als ombudsman ben ik blij dat deze overheidsinstantie zich inzet om te leren van klachten door zich te verdiepen in het perspectief van de burger.

  De persoon op de foto is niet de persoon uit de tekst.

  Deze column is ook verschenen in De Telegraaf van 8 juni 2024.