Raad voor Kinderbescherming licht opnemen gegevens in concept-raadsrapport voldoende toe

Brief

Een man klaagde erover dat een directeur van de Raad voor de Kinderbescherming een deel van het advies van de klachtencommissie niet overneemt. Hij vond dat de directeur hem niet voldoende had uitgelegd waarom hij afweek van dat advies.

De Nationale ombudsman is het hier niet mee eens. De Raad heeft in een andere procedure voldoende zijn belangenafweging toegelicht en aangegeven waarom hij bepaalde gegevens wil opnemen in het concept-raadsrapport. De man had daartegen beroep kunnen instellen.