Begeleiding naar werk door Werkse! en gemeente schoot tekort

Rapport

De heer Willemsen (niet de echten naam) zit vanaf jonge leeftijd in de bijstand. Hij heeft bijna geen werkervaring. Hij heeft een medische aandoening die hem beperkt in zijn mogelijkheden. Daarnaast heeft hij psychische problemen. Zijn klacht gaat over de manier waarop hij naar werk is begeleid.

Werkse! begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat doet Werkse! namens de gemeente Delft. In 2018 wordt Willemsen in opdracht van Werkse! naar werk begeleid. Hij vraagt bij Werkse! een paar keer om een medisch advies over hoeveel uur hij kan werken. Dat onderzoek vraagt Werkse! pas bij het UWV aan als hij al een aantal weken aan het werk is. Intussen wordt hij door de werkgever voor steeds meer uren ingeroosterd tot meer dan fulltime. Hij werkt bovendien in wisseldiensten, waaronder 's nachts. Hij heeft veel moeite om het werk vol te houden. Zijn signalen daarover worden door Werkse! niet serieus genomen.

Na ruim twee maanden werken krijgt Willemsen een zware aanval, die voortkomt uit zijn medische aandoening. Het advies van het UWV wordt de dag erna ontvangen. Het advies houdt in dat hij maximaal 20 uur mag werken met vaste werktijden, zonder nachtwerk. Maar Willemsen gaat een lang revalidatietraject in. Daarna verklaart het UWV hem volledig en blijvend arbeidsongeschikt.

Hij dient een klacht in bij de gemeente. Die wordt behandeld door Werkse! en ongegrond verklaard. Werkse! kon niet weten van zijn medische aandoening De Nationale ombudsman vindt de klacht van Willemsen wel gegrond. Hij vindt dat Werkse! voordat hij ging werken een medisch/arbeidsdeskundig advies had moeten aanvragen. Zijn medische aandoening was namelijk wel bekend. Ook zijn GGZ-verleden was bekend. De Nationale ombudsman vindt dat Werkse! in de gaten moest houden of hij niet teveel werd belast toen Werkse! hem liet doorwerken in afwachting van het advies van het UWV.

De Nationale ombudsman vindt dat Werkse! in geval van arbeidsbeperkingen voortaan tijdig deskundig advies moet aanvragen. Ook vindt hij dat de gemeente Delft daar toezicht op moet houden.

Instantie:

Klacht:

De heer Willemsen klaagt dat hij in 2018 zonder voorafgaand deskundig advies door een uitzendbureau in opdracht van Werkse! aan het werk werd gezet, terwijl hij medische beperkingen had en daardoor vele jaren afhankelijk was van bijstand. De baan was te zwaar voor hem. De heer Willemsen is kort daarna met ernstige klachten in het ziekenhuis beland en raakte volledig arbeidsongeschikt. Hij vindt dat de gemeente Delft en Werkse! hun zorgplicht hebben geschonden.

Oordeel:

Gegrond

Instantie:

Klacht:

De heer Willemsen klaagt dat zijn klacht hierboven beschreven niet goed is behandeld. Volgens de heer Willemsen heeft de gemeente Delft de klacht ten onrechte naar Werkse! doorgestuurd. Bovendien zijn door Werkse! niet alle vragen uit de klacht beantwoord. De heer Willemsen vindt de reactie op zijn klacht onvoldoende gemotiveerd.  

Oordeel:

Gegrond