2017/056 Was het optreden van de politie proportioneel in een conflict over een hond?

Rapport

Verzoekster is een tussenpersoon voor een hondenadoptiestichting die ervoor zorgt dat straathonden uit Portugal in Nederland worden geadopteerd. Verzoekster informeert een geïnteresseerd gezin over een straathond en het gezin besluit de hond te adopteren. Twee dagen na de adoptie, op 24 februari 2014, loopt de hond tijdens een wandeling echter weg bij dit gezin en verzoekster wordt hiervan op de hoogte gesteld. De hond wordt na een aantal dagen gevonden en hij komt bij verzoekster terecht. De vrouw die de hond heeft geadopteerd hoort van een stichting voor vermiste en gevonden huisdieren dat de hond bij verzoekster is en wil hem daar ophalen, maar verzoekster weigert de hond mee te geven. Vervolgens gaat de vrouw naar de politie en doet op 3 maart 2014 aangifte van verduistering. De politie gaat dezelfde dag naar verzoekster toe en probeert verzoekster er toe te bewegen de hond terug te geven. Dit weigert ze en verzoekster wordt door de politie aangehouden voor verduistering. Verzoekster moet tot haar verbijstering de nacht in een cel doorbrengen. Over deze gang van zaken dient verzoekster een klacht in bij de politie. De klachten worden door de politiechef ongegrond verklaard. Omdat verzoekster zich hier niet in kan vinden, dient zij vervolgens een klacht in bij de Nationale ombudsman.

Klacht

Verzoekster klaagt over het optreden van de politie Zeeland-West-Brabant op 3 maart 2014 bij een discussie over een eigenaarskwestie van een hond. Verzoekster klaagt er met name over dat de politie haar woning is binnengetreden, haar vervolgens heeft aangehouden en dat zij een nacht in een cel heeft moeten doorbrengen, terwijl er ook een mildere aanpak mogelijk zou zijn geweest. Daarnaast klaagt verzoekster erover dat een van de betrokken politieambtenaren via Facebook over dit voorval heeft gecommuniceerd.

Conclusie

De klacht over de onderzochte gedraging van de politiechef van de regionale eenheid Zeeland-West-Brabant is gegrond:

-ten aanzien van het binnentreden, de aanhouding en opsluiting van verzoekster wegens het handelen in strijd met het evenredigheidsvereiste en;
-ten aanzien van de communicatie op facebook wegens het in strijd handelen met het vereiste van professionaliteit.

Instantie: Politiechef regionale eenheid Zeeland-West-Brabant

Klacht:

woning van verzoekster binnengetreden, haar vervolgens aangehouden en een nacht laten doorbrengen in een cel, terwijl er ook een mildere aanpak mogelijk zou zijn geweest

Oordeel:

Gegrond

Instantie: Politiechef regionale eenheid Zeeland-West-Brabant

Klacht:

via Facebook over dit voorval gecommuniceerd

Oordeel:

Gegrond