2016/119 Plots kindgebonden budget 3.745 alleenstaande ouders stopgezet

Rapport

De SVB onderzoekt of een groep personen die bij Toeslagen geregistreerd stonden als alleenstaande ouder, ook als zodanig bij de SVB geregistreerd stonden. De SVB geeft vervolgens een signaal af aan Toeslagen, dat deze groep volgens de registratie van de SVB mogelijk een partner buiten Nederland had. In dat geval zou er sprake kunnen zijn van een onrechtmatig toegekend kindgebonden budget en/of een alleenstaande ouder-kop (ALO-kop)1. Toeslagen onderzoekt het signaal van de SVB en sluit een groot deel van de groep op voorhand uit van nader onderzoek.

Van de groep die overblijft, zet Toeslagen het kindgebonden budget per 1 april 2015 stop gezien het grote risico op terugvorderingen, ook bij in het buitenland verblijvende personen.

Maar het werkproces is nog niet volledig uitgewerkt en de brieven aan burgers zijn nog niet gemaakt. Pas zes weken na het stopzetten van het kindgebonden budget ontvangt mevrouw C. een antwoordformulier. Dat formulier vult zij in en stuurt zij terug naar Toeslagen. Vervolgens duurt het nog vijf maanden voordat Toeslagen, uiteindelijk na tussenkomst van de Nationale ombudsman, het kindgebonden budget ook met terugwerkende kracht weer aan mevrouw C. uitbetaalt.

Notes

[←1]

Een alleenstaande ouder van twee minderjarige kinderen met een minimuminkomen had in 2015 recht op een kindgebonden budget van € 406 euro per maand. In dit bedrag is een 'alleenstaande ouderkop' inbegrepen van € 254 per maand.

Instantie: Belastingdienst Toeslagen

Klacht:

Wijze waarop rechtmatigheid van kindgebonden budget wordt onderzocht

Oordeel:

Gegrond

Instantie: Sociale Verzekeringsbank

Klacht:

Onderzoek uit eigen beweging naar de werkwijze bij een onderzoek naar de rechtmatigheid van het kindge­bonden budget van 3.745 personen

Oordeel:

Niet gegrond

Instantie: Belastingdienst Toeslagen

Klacht:

Onderzoek uit eigen beweging naar de werkwijze bij een onderzoek naar de rechtmatigheid van het kindge­bonden budget van 3.745 personen

Oordeel:

Gegrond