2014/202 Belastingdienst/Toeslagen beslist na 23 maanden pas op bezwaarschrift over toestaan persoonlijke betalingsregeling

Rapport

De heer Vid* diende op 4 juli 2012 bij de Belastingdienst/Toeslagen een bezwaarschrift in tegen de afwijzing van zijn verzoek om een persoonlijke betalingsregeling gebaseerd op zijn betalingscapaciteit. Ondanks dat de rechter op 30 oktober 2013 Toeslagen opdroeg om alsnog binnen twee weken een beslissing te nemen op straffe van het verbeuren van een dwangsom van maximaal € 15.000, gebeurde er niets. Pas na inschakeling van de Nationale ombudsman werd op 4 juni 2014 een beslissing genomen op het bezwaarschrift. De totale afwikkeling van het bezwaar van de heer Vid duurde daarmee 23 maanden en dat is veel te lang. De klacht van de heer Vid is gegrond wegens strijd met het vereiste van goede organisatie.

* gefingeerde naam

Instantie: Belastingdienst/Toeslagen te Utrecht

Klacht:

uitblijven van een beslissing op bezwaarschrift van 4 juli 2012, ondanks de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland op 30 oktober 2013

Oordeel:

Gegrond

Instantie: Belastingdienst/Toeslagen te Utrecht

Klacht:

niet overgegaan tot uitbetaling van de door de rechter opgelegde dwangsom

Oordeel:

Gegrond