2014/053 Domeinen moet koop auto ontbinden of koper financieel tegemoet komen

Rapport

Een man biedt op een door Domeinen Roerende Zaken aangeboden auto.

Op de foto's van de auto in de verkoopcatalogus op de website van Domeinen is geen schade aan de auto te zien. Domeinen gunt de man de auto. Als de auto op zijn bedrijf arriveert, ziet hij dat er geen ruit in een portierraam aanwezig is en het is afgeplakt met plastic en tape dat schade aan de lak van de auto heeft veroorzaakt.

De man verzoekt Domeinen om ontbinding van de overeenkomst met vergoeding van de door hem gemaakte kosten dan wel om schadevergoeding voor het herstel van de ruit en de schade aan de lak. De man wijst erop dat de feitelijke staat van de auto niet voldoet aan de weergave op de foto's in de catalogus.

Domeinen wijst het verzoek af. Domeinen laat daarbij onder meer haar algemene voorwaarden meewegen waarin – kort gezegd - vermeld staat dat burgers voor eigen risico en rekening kopen.

De Nationale ombudsman oordeelt dat Domeinen handelt in strijd met het vereiste van goede informatieverstrekking. Verzoeker mocht er van uitgaan dat de auto werd aangeboden op de wijze als in de verkoopcatalogus was vermeld.

De Nationale ombudsman is verder van oordeel dat dit dient te leiden tot ontbinding van de verkoopovereenkomst dan wel dat op een andere wijze verzoeker door middel van schadevergoeding tegemoet gekomen wordt. Dit oordeel geeft aanleiding tot het doen van een aanbeveling.

Instantie: Domeinen Roerende Zaken

Klacht:

feitelijke staat van de aan verzoeker gegunde auto voldeed niet aan de weergave van de auto in de verkoopcatalogus

Oordeel:
Gegrond