Goed op weg bij Domeinen Roerende Zaken

Op deze pagina

  Column
  Foto van een man

  Kan Richard* bij Domeinen Roerende Zaken (DRZ) een auto kopen en direct meenemen naar zijn woonplaats in Duitsland? Hij belt met die vraag naar DRZ en krijgt te horen dat hij een bieding kan doen. Als de auto hem wordt gegund, dan betaalt hij de gunningprijs en de bijkomende kosten. Direct daarna kan hij de auto meenemen. Dat klinkt goed, vindt Richard.

  Als hij later biedt op een auto, krijgt hij goed bericht: hij kan de auto kopen! Hij betaalt de bijgaande factuur en een paar dagen later rijdt hij met een trailer naar Nederland om de auto op te halen. Eenmaal bij DRZ krijgt hij te horen: "U moet de auto eerst laten registreren bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Daarna kunt u de auto meenemen naar Duitsland en daar laten invoeren en verzekeren."

  Richard is perplex. Hij dacht zich goed te hebben geïnformeerd nog voordat hij ook maar iets had ondernomen. Waarom moet hij nu de auto in Nederland laten registreren? Een auto die hij ook nog eens direct op zijn trailer mee naar Duitsland neemt? Hij rijdt er geen enkele kilometer mee in Nederland! Als hij dit had geweten had hij geen bod gedaan. Daarom dient hij een klacht in met het verzoek de koopovereenkomst te ontbinden.

  DRZ antwoordt dat ze volgens hun algemene voorwaarden niet aansprakelijk gesteld kan worden voor dwaling, maar de koopovereenkomst wel wil ontbinden. Richard krijgt het betaalde bedrag teruggestort zonder een boete  te hoeven betalen, maar met inhouding van de helft van de door DRZ gemaakte kosten van ruim € 500. Want hoewel hem niet was verteld over in- en uitvoer van een auto, had hij er zelf ook niet naar gevraagd. Ze waren op deze manier beiden debet aan de communicatiestoornis, aldus Domeinen.

  Daar is Richard het al helemaal niet mee eens. DRZ heeft erkend dat hij voorafgaand aan de koop op het verkeerde been is gezet. Voor zijn gevoel komt hij er niet uit en hij stapt naar de Nationale ombudsman.

  DRZ laat de ombudsman weten dat Richard een verklaring van rechtmatige verkrijging had kunnen ontvangen om de auto in Duitsland te kunnen inschrijven. DRZ had hem daar ten onrechte niet op gewezen en besluit daarom de kosten te laten vervallen. De Nationale ombudsman is blij met dit resultaat omdat DRZ Richard op geen enkele wijze had gewezen op de voorwaarde de auto eerst te laten registreren bij de RDW. En Richard is tevreden: ook zonder auto is hij goed op weg met de DRZ.

  * Gefingeerde naam
  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column