2013/030: Gemeente telt onterecht tegemoetkoming CAK mee bij oordeel geen kwijtschelding heffingen

Rapport

Verzoekster had de gemeente Delft verzocht om kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen. De gemeente heeft haar verzoek niet ingewilligd, omdat zij over teveel vermogen op haar banksaldo beschikte. Op haar bankrekening was recent een bedrag aan langdurigheidstoeslag en een bedrag tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten gestort. Nadat de Nationale ombudsman hierover contact met de gemeente had opgenomen, zijn deze bedragen alsnog buiten beschouwing gelaten bij de berekening van het vermogen. De Nationale ombudsman acht dit terecht.

Redelijkheidsvereiste. Klacht gegrond.

Instantie: Gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep (algemeen bestuur)

Klacht:

verzoek om kwijtschelding over 2011 afgewezen

Oordeel:

Gegrond