2012/170: Man klaagt over wijze waarop IGZ met de melding over een calamiteit rond behandeling is omgegaan

Rapport

De partner van verzoeker werd met buikklachten opgenomen in een ziekenhuis. Door een niet tijdige behandeling door het ziekenhuis liep zij ernstige hersenschade op. Het ziekenhuis meldde de calamiteit in februari 2007 aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Verzoeker klaagt over de wijze waarop de IGZ met de melding over een calamiteit rond de behandeling van zijn echtgenote is omgegaan. Hij klaagt er met name over dat de IGZ haar toezegging om een onderzoek te gaan doen niet is nagekomen, en dat pas na zeer lange tijd aan hem heeft gemeld.

Deze zaak is een treffend voorbeeld van het tekort schieten van de IGZ op een aantal door de Nationale ombudsman in zijn rapport van 2 april 2012 "Geen gehoor bij de IGZ, signalen over de IGZ" benoemde aandachtspunten van wat een (naaste van) een patiënt mag verwachten van de IGZ. Het betreft in dit geval met name het op een behoorlijke wijze omgaan met betrokkene. De aandachtspunten die in deze zaak met name in het geding zijn, zijn transparantie, de (naaste van) patiënt betrekken bij onderzoek en voortvarend werken. De IGZ is haar toezegging om een onderzoek te gaan doen niet nagekomen, en heeft dat pas na zeer lange tijd aan verzoeker gemeld. Ook is verzoeker tussentijds niet goed op de hoogte gehouden van de stand van zaken, zo is er bijvoorbeeld op rappels niet gereageerd. Ook over de keuzes die de IGZ heeft gemaakt en vervolgens weer heeft bijgesteld, is de IGZ onvoldoende duidelijk geweest. Het is tenslotte evident dat de IGZ niet voortvarend heeft gehandeld, door pas na vier en half jaar te melden dat er geen verder onderzoek naar de melding plaats zou vinden. Mede gelet op de impact van de gang van zaken in het ziekenhuis voor verzoeker, is dat een slechte zaak.

Strijd met de vereisten van voortvarendheid en transparantie.

De minister van VWS wordt in overweging gegeven om te bevorderen dat de IGZ verzoeker en zijn advocaat een aanbod doet voor een gesprek om nader toe te lichten op basis waarvan de IGZ nu voldoende vertrouwen in het ziekenhuis heeft, en wat de doorgevoerde veranderingen meer concreet betekenen.

Instantie: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Klacht:

klaagt over de wijze waarop de Inspectie voor de Gezondheidszorg met de melding over een calamiteit rond de behandeling van zijn echtgenote is omgegaan. Hij klaagt er met name over dat de IGZ haar toezegging om een onderzoek te gaan doen niet is nagekomen, en dat pas na zeer lange tijd aan hem heeft gemeld. 

wijze waarop met de melding over een calamiteit rond de behandeling van verzoekers echtgenote is omgegaan, door de toezegging om een onderzoek te gaan doen niet is nagekomen, en dat pas na zeer lange tijd aan verzoeker heeft gemeld. 

Oordeel:

Gegrond