Ombudsman onderzoekt transparantie van boetestelsel

Op deze pagina

    Nieuwsbericht

    De Nationale ombudsman onderzoekt wat de gevolgen voor burgers zijn van de verschillende boetestelsels. Deze boetestelsels, zoals bijvoorbeeld de Mulder-beschikking, het transactievoorstel en de strafbeschikking, kennen verschillende systemen van rechtsbescherming. De ombudsman krijgt signalen dat het burgers niet duidelijk is welke route zij moeten doorlopen als zij het niet eens zijn met een boete. Dit is voor de Nationale ombudsman de aanleiding een onderzoek te starten naar de complexiteit van het sanctiestelsel.

    De ombudsman betrekt de minister van Veiligheid en Justitie, het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en het Openbaar Ministerie bij zijn onderzoek. Het onderzoek wordt naar verwachting voor de zomer afgerond.