Ombudsman onderzoekt inzicht in kosten van specialistische zorg

Op deze pagina

    Nieuwsbericht
    Foto van ziekenhuisbedden in een gang

    De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, onderzoekt waar burgers tegenaan lopen als het gaat om (het vooraf) inzicht krijgen in de kosten van specialistische zorg. Om een beeld te krijgen op de aard en omvang van de problematiek opent hij samen met de Consumentenbond een meldpunt. Bij dit gezamenlijk meldpunt kunnen patiënten hun ervaringen melden.

    De Algemene Rekenkamer constateerde onlangs dat "de complexiteit van het systeem heeft geleid tot onzekerheid over de ontwikkeling van de zorguitgaven" en stelde dat "zowel ziekenhuizen, zorgverzekeraars, accountants als toezichthouders hierop geen goed zicht" hebben. Brenninkmeijer: 'Als dit voor professionals al zo complex is, dan vraag ik mij af hoe patiënten dit ervaren.'

    Eerder al bleek uit gesprekken die de ombudsman voerde met burgers en experts uit de zorgsector dat de systematiek van de DBC en DOT complex en nauwelijks te begrijpen is. In juli van dit jaar stelde de ombudsman daarom schriftelijke vragen aan minister Schippers van VWS over de transparantie van zorgkosten voor patiënten. Het antwoord van de minister stelde de ombudsman teleur, zij herkende zijn waarneming niet.