Klachten over verhoging eigen bijdrage zorg

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Foto van geld met een stethoscoop

  Vanaf 2013 wordt bij de berekening van de eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf/Wmo en Zorg met Verblijf een extra deel van het vermogen meegeteld. In een aantal gevallen is sprake van een forse verhoging van de bijdrage. De Nationale ombudsman heeft hier klachten over ontvangen. Heeft u een vraag of klacht over de hoogte van uw eigen bijdrage, dan kunt u in eerste instantie terecht bij het CAK (Centraal Administratiekantoor). Het CAK voert deze regeling uit en heeft in december en januari beschikkingen verzonden waarin de bijdrage is verhoogd voor Zorg met Verblijf. Het CAK verzendt de beschikkingen voor de eigen bijdrage Zorg
  zonder verblijf / Wmo in maart.

  Vragen over de hoogte van uw eigen bijdrage?

  Heeft u vragen over de hoogte van uw eigen bijdrage en over het meetellen van het eigen vermogen? Op de website van het CAK vindt u algemene informatie over de regeling.

  Kunt u de eigen bijdrage niet betalen?

  Er zijn gevallen bekend waarin mensen moeite hebben om de bijdrage te betalen omdat zij hun huis nog niet hebben verkocht. Daardoor kunnen zij niet bij hun vermogen komen. Komt u daardoor ook in de problemen? Dan hebt u het recht om aandacht te vragen voor uw situatie bij het CAK. Het CAK kan in bepaalde gevallen een betalingsregeling aanbieden.

  Neem contact op met het CAK indien u uw zaak wenst voor te leggen met een verzoek om een oplossing op telefoonnummer 0800-1925 (voor Wmo en Zorg zonder verblijf) of 0800-0087 (voor Zorg met verblijf).

  Niet eens met de hoogte of met de inning?

  Bent u het niet eens met de hoogte van uw eigen bijdrage, dan kunt u in bezwaar gaan tegen de beschikkingen van het CAK. Op de beschikking staat vermeld hoe u bezwaar kunt aantekenen. Het CAK behandelt deze bezwaren over de hoogte van de eigen bijdrage. Zij gaan echter niet over wetgeving op basis waarvan zij de verhoging van de eigen bijdrage uitvoeren. Bent u het niet eens met deze wetgeving, dan kunt u dit kenbaar maken bij een politieke partij van uw voorkeur.

  Wat kan de Nationale ombudsman voor u doen?

  Heeft u een klacht over de manier waarop het CAK te werk is gegaan, dan kunt u deze in eerste instantie voorleggen aan het CAK zelf. Bent u vervolgens niet tevreden met de behandeling van uw klacht door het CAK, dan kunt u uw klacht aan de Nationale ombudsman voorleggen.