Reactie ombudsman op IGZ rapporten Sorgdrager en Van den Steenhoven

Op deze pagina

  Nieuwsbericht

  Er is veel mis bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Dat concludeert een commissie onder leiding van oud-minister Sorgdrager uit een analyse van 600 dossiers. Minister Schippers had om het onderzoek gevraagd, nadat de IGZ enkele keren negatief in het nieuws was gekomen. Volgens Sorgdrager duurt de behandeling van een klacht bij de IGZ te lang, vaak ruim een jaar. Verder communiceert de inspectie slecht met klagers en worden ze niet altijd serieus genomen.

  Reactie ombudsman

  De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, vindt het positief dat beide IGZ-rapporten pleiten voor een versterking van de rol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Hij vraagt met klem aandacht voor de menselijke maat: 'We moeten oppassen voor nog meer bureaucratie: procedures, protocollen en regelingen. Er moet een herkenbare route komen voor patiënten en hun naasten zodat hun klachten en signalen over de zorg effectief opgepakt worden.'

  Brenninkmeijer vindt dat zorginstellingen mensen met klachten en signalen serieus moeten nemen en de verantwoordelijkheid ervaren om een luisterend oor te bieden en adequaat op te treden. Mensen willen weten wat er precies mis is gegaan en moeten snel alle informatie krijgen. De zorginstellingen moeten voldoende externe druk ervaren om de vaak defensieve houding te laten varen en elkaar niet af te dekken of te zwijgen. Daarnaast moet de IGZ zijn toezichtstaak effectief uitoefenen en zorginstellingen en zorgverleners zo nodig de maat nemen.

  De ombudsman ziet dat beide rapporten de noodzaak van effectief toezicht op de vaak machtige zorginstellingen en zorgverleners beklemtonen, zodat de menselijke maat bij incidenten terug gevonden kan worden. Hij onderschrijft de rapporten op dit punt volledig. 'Iemand moet de zorgaanbieders heel harde aanwijzingen kunnen geven om tegenwerking te doorbreken.'