1998/015

Rapport

Instantie: Regiopolitie Brabant-Noord

Klacht:

Inhoud brieven afdeling Vreemdelingenzaken discriminerend en minachtend ten opzichte van vreemdelingen; niet gereageerd op klachtbrief.

Oordeel:

Niet gegrond