Gemeente, ken uw veteraan!

Onderzoek

Veteranen zijn niet altijd blij met de manier waarop zij door hun gemeente worden behandeld. Zij hebben het idee dat hun gemeente niet weet wat het betekent om veteraan te zijn. Dat schrijven zij aan de Veteranenombudsman. Klachten die de Veteranenombudsman daarover krijgt, gaan bijvoorbeeld over het ontbreken van een lokale veteranendag of de manier waarop de gemeente omgaat met hun zorgvraag.

De ombudsman onderzocht daarom hoe gemeenten invulling geven aan de Veteranenwet. Deze wet regelt sinds 2014 de erkenning, waardering én bijzondere zorg voor de ruim 100.000 Nederlandse veteranen. Daarbij hebben gemeenten ook een rol. In de praktijk blijkt dat gemeenten zich vooral richten op erkenning en waardering, en de manier waarop verschilt sterk. Dat gemeenten ook een bijzondere zorgplicht hebben, lijkt niet of nauwelijks bekend.

De ombudsman raadt gemeenten aan om hun kennis over veteranen en de Veteranenwet te verbeteren. En ervoor te zorgen dat deze kennis een plek krijgt in de organisatie, zodat er bij elke gemeente altijd iemand is, die veteranen beter op weg kan helpen. Ook moeten gemeenten weten voor welke vragen en hulp zij terecht kunnen bij het Nederlands Veteraneninstituut en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.