Extra aandacht op Veteranendag

Veteraan nog onder de radar

Op deze pagina

  Column
  Een man verplaatst van zijn rolstoel naar de bank

  Jarno (niet de echte naam) is veteraan. Door zijn uitzending in Libanon raakte hij blijvend gewond. Nu woont hij samen met zijn partner alweer een poos thuis. Begin 2022 kreeg Jarno een MIP toegewezen (MIP is het Militair Invaliditeitspensioen, een maandelijkse uitkering voor gewonde militairen). Hij meldde dit bij de gemeente, omdat Jarno en zijn partner ook een bijstandsuitkering krijgen. Dat is de normale werkwijze. Maar helaas voor Jarno liep het daarna niet helemaal goed.

  Veteranenwet

  De gemeente was niet goed op de hoogte van de Veteranenwet. In deze wet staat beschreven hoe de Nederlandse overheid erkenning en waardering kan bieden aan veteranen en dat zij een bijzondere zorgplicht heeft voor veteranen. De gemeente wist niet wat een MIP inhoudt. Daardoor hadden zij het idee Jarno met opzet extra inkomsten had verzwegen. Ze hielden daarom een aantal maanden het vakantiegeld van Jarno en zijn partner vast. Door deze onwetendheid aan de kant van de gemeente ontstond een vervelende situatie voor Jarno en zijn partner.

  Gemeente niet op de hoogte

  En Jarno is niet de enige. De Veteranenombudsman ontvangt vaker signalen en klachten van veteranen die niet blij zijn met hoe hun gemeente omgaat met de Veteranenwet. Er zijn gemeenten die veteranen actief benaderen en inloophuizen ondersteunen, maar ook gemeenten die geen enkel beleid hebben of actie ondernemen richting veteranen. Ze vertellen mij dat hun gemeente niet goed weet wat het betekent om veteraan te zijn en wat een veteraan nodig kan hebben. Zo vertelde Lia* ons dat haar gemeente niet wist wie er binnen de gemeente over de veteranenzaken gaat. "Daar begint het probleem dus al", zegt Lia.

  Rapport

  Om een beter beeld te krijgen in hoeverre gemeenten op de hoogte zijn van de Veteranenwet en hoe dit onderwerp leeft bij gemeenten, heb ik vanuit mijn ambt als Veteranenombudsman een onderzoek gedaan. Het rapport is afgelopen maandag uitgekomen. Ik raad gemeenten aan om de kennis over veteranen en de Veteranenwet te verbeteren. En ervoor te zorgen dat deze kennis een plek krijgt in de organisatie, zodat er bij elke gemeente altijd iemand is, die veteranen beter op weg kan helpen.

  Veteranendag

  Vandaag vraag ik extra aandacht voor de veteranen. Het is namelijk Veteranendag. De ruim 100.000 veteranen die zijn uitgezonden tijdens militaire missies worden in het zonnetje gezet. Zij verdienen erkenning en waardering van de samenleving. We staan stil bij de inzet van Nederlandse militairen in het verleden en bij vredesoperaties die nu in verschillende delen van de wereld plaatsvinden.

  De persoon op de foto is niet de persoon uit de tekst.

  Deze column is ook verschenen in De Telegraaf van 24 juni 2023.