Veteranen tussen wal en schip

Start onderzoek naar hoe gemeenten invulling geven aan Veteranenwet

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Senior man zit op grasveld. Hij heeft grijs haar en een grijze baard. Hij draagt een wit shirt en spijkerbroek

  In Nederland wonen ruim 105.000 veteranen. Als gevolg van hun inzet kunnen zij zorg en ondersteuning nodig hebben. Sinds 2014 biedt de Veteranenwet een wettelijke basis voor de erkenning en waardering en de bijzondere zorgplicht van de Nederlandse overheid voor deze veteranen. Ook gemeenten hebben daarin een rol, maar niet alle gemeenten zijn daarvan op de hoogte. Daardoor vallen er veteranen tussen wal en schip. De Veteranenombudsman start een onderzoek.

  Reinier van Zutphen: "Het is nu niet duidelijk hoe gemeenten de erkenning, waardering en bijzondere zorgplicht naar veteranen oppakken. Of een gemeente invulling geeft aan de Veteranenwet, is nu vaak afhankelijk van een burgemeester of wethouder en of die zelf ook veteraan is, of veteranen in zijn of haar directe omgeving kent."

  Signalen en klachten

  De Veteranenombudsman ontvangt signalen en klachten van veteranen en instanties die zich voor hen inzetten. Daaruit blijkt regelmatig dat gemeenten onbekend zijn met de Veteranenwet. En voor gemeenten die wel weten van de Veteranenwet, is niet altijd duidelijk wat er precies van hen wordt verwacht. De Veteranenombudsman start daarom een onderzoek. Hij wil zo in kaart brengen wat deze taak en verantwoordelijkheden van gemeenten inhouden. Het is belangrijk dat gemeenten weten wat erkenning, waardering en de bijzondere zorgplicht voor veteranen betekenen en hoe zij daar als gemeente concreet invulling aan kunnen geven.