2013/170: Onderzoek naar ervaringen van burgers met digitale dienstverlening overheid

Onderzoek

De burger gaat digitaal

De Nationale ombudsman heeft een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van burgers met de digitale dienstverlening door de overheid. Met dit onderzoek wil de Nationale ombudsman de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en alle andere overheidsinstanties die hun digitale dienstverlening de komende tijd intensiveren van informatie voorzien. Informatie over wat voor burgers belangrijk is bij het verder uitwerken van de digitale dienstverlening door de overheid. De Nationale ombudsman onderzocht wat de ervaringen en zorgen van burgers zijn waar het gaat om digitale diensten van de overheid. De vraag was waar burgers in de praktijk tegenaan lopen en wat zij in redelijkheid van de overheid mogen verwachten. Dit leidt tot een aantal aandachtspunten, genoemd in het rapport.