Gemeente handelde juist bij beslissing rondom pandverbod aan inwoner

Brief

Een gemeente legde aan een inwoner een pandverbod van een jaar op. De aanleiding van dit pandverbod waren twee incidenten tussen de gemeente en de inwoner. De inwoner was het niet eens met de duur van het pandverbod en diende daarover een klacht in bij de gemeente. Na klachtbehandeling bij de gemeente kortte deze het pandverbod in tot drie maanden.

De inwoner diende daarop een klacht in bij de Nationale ombudsman. De klacht ging erover dat de gemeente het pandverbod handhaafde, alleen nu voor een kortere periode. Ook klaagde de inwoner erover dat er een artikel over het incident en het pandverbod in de krant had gestaan. De inwoner vond dat de gemeente dat moest rectificeren. Tot slot klaagde de inwoner erover dat het maken van een afspraak met de burgemeester nog steeds niet was gelukt.

De Nationale ombudsman vindt de klachten ongegrond. De gemeente heeft beleid voor situaties waarin er incidenten zijn tussen inwoners en medewerkers van de gemeente. Het ingekorte pandverbod was volgens dat beleid van de gemeente. Na de klachtbehandeling bij de gemeente verscheen er een tweede artikel in de krant. In dat artikel stond dat de gemeente het pandverbod had ingekort.

De klacht over het artikel is ongegrond omdat er niet bekend is wie de initiatiefnemer van beide artikelen is. Over de laatste klacht liet de gemeente de Nationale ombudsman weten dat de inwoner een afspraak kon maken en ook al eerder had kunnen maken. Dat het nog niet was gelukt om die afspraak te krijgen lag niet meer aan de gemeente. Daarom was die klacht ongegrond.