Gemeente behandelt klacht over beantwoording schriftelijke vragen zorgvuldig

Brief

Een man klaagt over de beantwoording van vragen over de behandeling van verzoeken op grond van de Wet open overheid. Uit eigen ervaring wist verzoeker dat het niet klopte wat het college schreef. Hij had geen bericht ontvangen toen de behandeltermijn van zijn verzoeken was verstreken.

De ombudsman laat de man weten dat hij geen rol heeft bij de klacht over de (onjuiste) beantwoording van de schriftelijke vragen door het college. Het is namelijk de taak van de lokale politiek om te controleren of deze vragen juist zijn beantwoord.

De ombudsman vindt dat de gemeente de klacht van de man zorgvuldig heeft behandeld. Op één punt vindt hij de reactie van de gemeente op de klacht van de man onjuist. De gemeente schrijft de man ten onrechte dat door een gebrek aan capaciteit kan worden afgeweken van de behandeltermijn van verzoeken op grond van de Wet open overheid. De ombudsman heeft de gemeente erop gewezen dat deze wet een dergelijke uitzonderingsgrond niet kent.