Gemeente behandelde klacht over vlaggetje bij registratie persoonsgegevens onbehoorlijk

Brief

Een vrouw komt er bij toeval achter dat in MijnOverheid bij een gemeente met een soort vlaggetje staat vermeld dat deze haar gegevens in haar administratie heeft opgenomen. Zij heeft geen enkele relatie met deze gemeente omdat ze er nu en in het verleden niet woonde of werkte. Ze vindt het vreemd, ook omdat ze deze melding alleen krijgt bij deze gemeente en niet bij andere gemeenten.

Ondanks diverse vragen die ze stelt, een klacht die ze indient bij de gemeente en een interventie door de ombudsman, krijgt de vrouw geen duidelijk antwoord op haar vragen en blijft het vlaggetje staan. De antwoorden die zij krijgt zijn soms zelfs tegenstrijdig. En het duurt vaak lang voordat er een antwoord komt vanuit de gemeente.

De ombudsman start daarom een onderzoek en stelt de gemeente een aantal vragen. Dit levert onvoldoende duidelijkheid op en het vlaggetje blijft staan. Ook gaat de gemeente niet in op het voorstel van de ombudsman om bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) navraag te doen wat er nu precies aan de hand is. De ombudsman vraagt daarom uiteindelijk zelf aan de RvIG om dit verder uit te zoeken. De RvIG gaat voortvarend aan de slag en komt erachter waarom het vlaggetje eerder is geplaatst. En dat dit niet terecht was. Uiteindelijk wordt het vlaggetje verwijderd. De vrouw krijgt een brief van de gemeente waarin het een en ander wordt toegelicht en zij excuses aanbiedt.

De ombudsman vindt de klacht van de vrouw over de wijze waarop de gemeente haar persoonsgegevens registreerde gegrond wegens schending van het vereiste van goede organisatie. Gelet op dat vereiste vindt hij dat de gemeente er eerder voor had moeten zorgen dat het vlaggetje werd verwijderd. Ook had hij verwacht dat de gemeente hiernaar zelf verder onderzoek had gedaan toen de onduidelijkheid over het vlaggetje bleef bestaan. Als een gemeente er niet achter komt waarom een vlaggetje in het systeem staat, verwacht hij van die gemeente dat zij zelf tijdig de RvIG benadert om daar de vraag voor te leggen. Hij vindt het een gemiste kans dat de gemeente zijn advies om hulp te vragen niet ter harte nam en het aan hem overliet om dit probleem aan de RvIG voor te leggen.

Hij vindt het wel positief dat de gemeente in haar laatste brief haar excuses aanbood. En erkent dat zij diverse zaken beter anders en meer voortvarend had kunnen oppakken. En dat het vlaggetje dat in MijnOverheid inderdaad ten onrechte was geplaatst, inmiddels is verwijderd.