Ik ben geen immigrant

Op deze pagina

  Column
  Man op leeftijd zit in café achter zijn laptop met telefoon in zijn hand

  Berend (niet de echte naam) komt er toevallig achter dat hij in MijnOverheid vermeld staat als 'immigrant'. MijnOverheid is de website van de overheid waarmee burgers hun overheidszaken via internet kunnen regelen. Maar ja, Berend is geen immigrant, hij is in Nederland geboren en getogen. Hij zoekt uit hoe het komt dat hij toch zo wordt genoemd.

  Militair in Duitsland

  Hij komt erachter dat het te maken heeft met de periode in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Berend was in die tijd als militair gelegerd in het toenmalige West-Duitsland. Hij woonde er bij een Nederlandse luchtmachtbasis, in een huis dat beschikbaar was gesteld door het ministerie van Defensie. Omdat de Nederlandse militairen onder een NAVO-verdrag vielen, konden ze zich niet in hun tijdelijke woonplaats inschrijven. Toen hij na al die jaren terugkeerde in Nederland kreeg hij, zonder dat hem dat was gemeld, de status van 'immigrant'.

  Nog steeds niet aangepast

  Berend zoekt contact met MijnOverheid om dit te laten veranderen. Hij komt via het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) terecht bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Daar krijgt hij te horen dat ze zijn gegevens zullen aanpassen. Maanden later blijkt dat er echter nog niets is veranderd.

  In een stroomversnelling

  Berend meldt zich bij de Nationale ombudsman. Onze medewerker Hans neemt contact op met de RvIG. Hans moet weken wachten en krijgt dan antwoord. Van de staatssecretaris van BZK. Een Kamervraag over hetzelfde onderwerp en de actie van Hans hebben dit onderwerp in een stroomversnelling gebracht. Volgens de staatssecretaris werkt het ministerie aan een verbetering en een vernieuwing van de Basisregistratie persoonsgegevens (BRP). En zijn ambtenaren onderzoeken of mensen een tweede adres kunnen registreren als ze door de overheid worden uitgezonden naar het buitenland.

  De staatssecretaris liet ook weten dat wordt onderzocht of de term 'hervestiging' kan worden gebruikt voor mensen die in Nederland zijn geboren en tijdelijk in het buitenland hebben gewoond. Deze boodschap stuurde hij ook aan Berend, met daarbij het goede nieuws dat de oud-militair niet meer als immigrant vermeld staat in MijnOverheid.

  U kunt bij ons terecht

  Berend heeft het juiste pad bewandeld om zijn klachten eerst bij de overheid neer te leggen. Nadat hij daar was vastgelopen, wist hij dat hij de Nationale ombudsman kon inschakelen. Wij zijn er niet alleen om grote maatschappelijke zaken te onderzoeken. Ook voor individuele klachten kunt u bij ons terecht. En zoals bij Berend is gebeurd, kan dat uiteindelijk leiden tot regels die voor iedereen een verbetering opleveren.

  De persoon op de foto is niet de persoon uit de tekst.

  Deze column is ook verschenen in De Telegraaf van 27 november 2021.