Informatie gemeente Leeuwarden over verplichte eigen bijdrage Wmo kan duidelijker

Brief

De heer Van Zomeren hoort van de huisarts dat hij gelijkvloers moet wonen. De gemeente Leeuwarden helpt hem hierbij en hij hoort dat hij ook een eenmalige tegemoetkoming kan krijgen voor de verhuiskosten en de herinrichting. Meneer is hier blij mee want hij heeft alleen een AOW-uitkering.

Een paar jaar later ontvangt de heer Van Zomeren een factuur van het CAK voor een eigen bijdrage op grond van de Wmo. Als de heer Van Zomeren vraagt waar dit voor is, blijkt het te gaan om de tegemoetkoming voor de verhuiskosten. Hij is het hier niet mee eens want als hij een tegemoetkoming terug moet betalen, is het een lening. Omdat hij er met de gemeente niet uitkomt, neemt hij contact op met de Nationale ombudsman.

De gemeente vertelt de Nationale ombudsman dat de tegemoetkoming in de vorm van een Persoonsgebondenbudget is verstrekt. Er geldt dan een eigen bijdrage. Tenzij de gemeente in haar verordening anders bepaalt maar dat is niet het geval. Wel zijn er (tijdelijke) uitzonderingsituaties. Op grond van beleid of regels hoeft dan geen eigen bijdrage te worden betaald. Dat was bij de heer van Zomeren het geval. Hij had een AOW-uitkering, zijn vrouw nog niet. De situatie veranderde toen zijn vrouw ook een AOW-uitkering ontving. Sindsdien moest meneer wel de eigen bijdrage betalen. De gemeente legde verder uit waarom het geen lening is. De gemeente zegt dat het (mogelijk) moeten betalen van een eigen bijdrage met meneer is besproken. Ook verwees de gemeente naar het besluit.

De gemeente besluit wel om de klacht van de heer Van Zomeren mee te nemen om haar communicatie richting haar burgers te verbeteren.

Nationale ombudsman kan de uitleg van de gemeente volgen. Wel vindt hij dat de gemeente de heer Van Zomeren duidelijker had kunnen informeren. Wij weten niet wat precies in het gesprek tegen de heer Van Zomeren is verteld en de informatie in het besluit was zo algemeen dat het alle kanten op kon gaan. Wij vinden het daarom goed om te lezen dat de gemeente van de klacht heeft geleerd. En dat zij de klacht gebruikt om haar communicatie naar haar inwoners te verbeteren.