Ongelijk persoongebonden budget (PGB)

Waarom krijg ik minder?

Op deze pagina

  Column
  Een senior man zit in een scootmobiel. Naast hem staat een vrouw met een fiets. Ze staan op de rotsen dicht bij zee.

  Stef (niet de echte naam) heeft een spierziekte. Zijn vrouw Lina (niet de echte naam) is zijn mantelzorger. Door zijn ziekte kan Stef onder andere niet meer fietsen. Daarom wil Lina voor haar man een scootmobiel regelen. Zo kan Stef zijn vrijheid behouden en het huis uit als hij wil. Ze neemt contact op met de gemeente voor een Wmo-voorziening. Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet regelt hulp voor mensen, zodat  zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen.

  Persoonsgebonden budget (PGB)

  Al snel wordt duidelijk dat Stef een standaard scootmobiel kan krijgen. Maar daarmee kan hij niet zo ver rijden als hij graag wil. De gemeente stelt daarom een persoonsgebonden budget (PGB) voor. Met dit PGB en wat eigen geld, kunnen Stef en Lina de scootmobiel kopen die ze graag willen.

  Waarom krijgt de buurman meer?

  Ze kopen daarna de dezelfde scootmobiel als hun buurman, die ook PGB heeft. Maar tot hun grote verbazing blijkt later dat de buurman een hoger PGB heeft gekregen. Waarom is er een verschil? Lina neemt contact op met de gemeente.

  De gemeente legt uit dat de aanvraag van Stef binnenkwam net nadat een aantal regels zijn veranderd, per 1 juni 2021. Hierdoor heeft hij minder PGB gekregen dan zijn buurman. Lina en Stef vinden dit oneerlijk.

  Klopt het wel?

  Lina neemt contact op met de Nationale ombudsman en spreekt met onze collega Marise (niet de echte naam). Marise belt naar de gemeente en vraagt de contactpersoon nog eens naar de klacht van Stef en Lina te kijken. Klopt de hoogte van het PGB en kan ze beter uitleggen waarom het verschilt met de buurman?

  Een persoonlijk gesprek

  De gemeente reageert goed. Ze nodigt Stef en Lina uit voor een persoonlijk gesprek. Tijdens het gesprek wordt duidelijk dat de gemeente juridisch gezien gelijk heeft. Het PGB-bedrag van Stef is terecht lager dan dat van de buurman. De officiële aanvraag van Stef kwam namelijk ná 1 juni binnen, die van de buurman vóór 1 juni. De gemeente ziet ook dat Lina al ver voor 1 juni contact opnam met de gemeente om de scootmobiel te regelen. De gemeente begrijpt dat dit een oneerlijke situatie is geworden en besluit het PGB-bedrag te verhogen. Het is nu gelijk aan dat van de buurman.

  Houd oog voor omstandigheden

  Net als Stef en Lina ben ik blij dat de gemeente opnieuw in gesprek is gegaan. Het is belangrijk dat overheidsinstanties de regels als uitgangspunt nemen, maar ook steeds oog houden voor de omstandigheden en zoeken naar een passende oplossing.

  De personen op de foto zijn niet de personen uit de tekst.

  Deze column is ook verschenen in De Telegraaf van 7 mei 2022.