Waarderingskamer legt echtpaar systeem van toezicht bij WOZ begrijpelijk uit

Brief

Een man en vrouw hebben een winkelpand in Amsterdam. De WOZ-waarde daarvan gaat alleen maar omhoog. Ze moeten daardoor meer belasting betalen. Ze denken dat die verhoging komt doordat vergelijkbare panden volgens hen zijn gekocht met geld verkregen uit illegale activiteiten. De huren van winkelpanden gaan daardoor ook extreem omhoog. Ze vinden dat de Waarderingskamer onvoldoende toeziet op een goede kwaliteit van taxaties bij de waardering van winkelpanden voor de WOZ. Ze dienen daarom daarover een klacht in bij de Waarderingskamer. De Waarderingskamer legt uit dat ze niet kijkt naar individuele vaststellingen van de WOZ-waarde. Dat doet de gemeente. Daartegen is bezwaar mogelijk en daarna eventueel beroep bij de rechter.

De Waarderingskamer controleert of gemeenten de wet WOZ goed uitvoeren. De schatting van de WOZ-waarde gebeurt op basis van wettelijke regels. Dat moet ervoor zorgen dat de WOZ-waarden voldoende aansluiten bij het marktniveau. In 2022 is het proces van taxaties bij winkelpanden in zijn algemeen bij de gemeente Amsterdam als voldoende beoordeeld. En dat de kwaliteit van de taxaties voldoende is verzekerd. De gemeente heeft binnen de WOZ niet tot taak om in te schatten of panden met geld verkregen uit illegale activiteiten zijn gekocht. De Waarderingskamer gaat hier ook niet over. Dit loopt via de strafrechter.

De Nationale ombudsman vindt dat de Waarderingskamer de rollen van gemeente, Waarderingskamer en rechter begrijpelijk en juist heeft toegelicht. De ombudsman wijst de man en vrouw voor het toezicht op de taakuitoefening van de Waarderingskamer op de verantwoordelijkheid van de Minister van Financiën hiervoor.