Gemeente hoort man terecht niet over zijn WOZ-aanslag

Brief
26 april 2023

De moeder van een man ontvangt een WOZ-aanslag van de gemeente voor het jaar 2022. De man denkt dat het bedrag van de aanslag te hoog is. Op de aanslag staat een waarde voor een niet-woning die is meegenomen in het bedrag van de aanslag. De man denkt dat met niet-woning wordt bedoeld een stacaravan in de tuin van zijn moeder. Deze stacaravan is in de loop van 2021 verwijderd uit de tuin. Hij dient daarom bezwaar in.

De man denkt dat hij nog mondeling zijn bezwaar kan toelichten op een hoorzitting. Dat gebeurt niet. Na maanden wordt zijn bezwaar afgewezen. Hij begrijpt dat niet en belt met de gemeente. De gemeente zegt dan dat met niet-woning wordt bedoeld een stuk grond waar de moeder een boomgaard en een schuurtje op heeft. Nu begrijpt de man dat zijn bezwaar kansloos was. Hij vindt dat de gemeente hem dit eerder had kunnen vertellen. Hij dient daarom een klacht in.

De gemeente zegt dat bezwaren worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De gemeente is niet wettelijk verplicht de man mondeling nog een toelichting te laten geven op zijn bezwaar. Dat had alleen gemoeten als hij een verzoek daartoe had gedaan. De man heeft dat verzoek niet ingediend. De man had daarnaast bij onduidelijkheid over de aanslag zelf voor het maken van bezwaar contact kunnen zoeken met de gemeente daarover. Informatie over hoe dat te doen staat ook op de achterkant van de aanslag. De man heeft voor het maken van bezwaar geen contact gezocht met de gemeente over de onduidelijkheid.

De Nationale ombudsman kan zich vinden in wat de gemeente zegt hierover. Vooral ook omdat op de aanslag duidelijk was aangegeven hoe de man contact kon opnemen bij vragen. Het is jammer voor beiden dat dat contact er niet was. Dat had de man en de gemeente extra werk gescheeld. Voor de toekomst heeft de gemeente het digitaal makkelijker gemaakt om te vragen om te worden gehoord over een bezwaar tegen de WOZ-aanslag. Het is goed te zien dat de gemeente dat heeft gedaan. Zo komt er nog een extra contactmogelijkheid.