Brief aan het OM over waarschuwingsbrief demonstranten op Schiphol

Brief

De Nationale ombudsman heeft een brief gestuurd aan het College van Procureurs-Generaal. Hierin zijn vragen geformuleerd met betrekking tot de waarschuwingsbrief die 176 personen van het Openbaar Ministerie hebben ontvangen omdat zij op 5 november 2022 tijdens een demonstratie op luchthaven Schiphol een misdrijf zouden hebben gepleegd. Uit de berichtgeving in de media blijkt dat een aantal personen meent deze waarschuwingsbrief onterecht te hebben ontvangen. Vanwege de raakvlakken met thema's waar de ombudsman zich actief mee bezighoudt, heeft deze situatie de aandacht en interesse van de ombudsman.