Uitleg gemeente over rol burgemeester bij aanhouding demonstrant kon beter

Brief

Een man wilde tijdens de Sinterklaasintocht een eenmansprotest houden tegen Zwarte Piet. De politie vertelde hem dat hij naar een aangewezen demonstratievak moest gaan. Daarbij verwees de politie naar een noodbevel van de burgemeester. De man besloot vervolgens dat hij niet meer ging demonstreren. Toch werd hij daarna aangehouden door de politie. Hij werd geboeid en naar het politiebureau gebracht. Na korte tijd werd hij vrijgelaten. De politie liet hem weten dat de aanhouding onterecht was geweest, en bood hem excuses aan.

De man diende een klacht in bij de gemeente. Hij vond dat de burgemeester verantwoordelijk was voor zijn aanhouding. Daarbij wees de man op een logboek dat hij had opgevraagd bij de gemeente. Uit dat logboek bleek volgens hem dat de (loco)burgemeester betrokken was bij het besluit om hem aan te houden. Volgens de man was de aanhouding onterecht, omdat hij had gezegd dat hij niet meer ging demonstreren.

De gemeente nam de klacht niet in behandeling, omdat de burgemeester geen rol had gespeeld bij de aanhouding. De gemeente wees er ook op dat de politie al excuses had aangeboden. De man vroeg nog een paar keer door naar wat er nu precies gebeurd was, maar voor zijn gevoel kreeg hij geen duidelijkheid. Daarom ging hij met zijn klacht naar de Nationale ombudsman.

De ombudsman vindt dat de gemeente de klacht beter had kunnen behandelen. De man kreeg steeds korte antwoorden op zijn vragen, terwijl deze vragen niet onbegrijpelijk waren. En de antwoorden riepen weer nieuwe vragen op. Dat had beter en duidelijker gekund. Na vragen van de ombudsman gaf de gemeente meer uitleg over de rol van de (loco)burgemeester bij de aanhouding. Daaruit bleek dat de locoburgemeester en de burgemeester niet wisten van de aanhouding. Die uitleg vindt de ombudsman voldoende.