Gemeente mocht persoonsgegevens niet delen met welzijnsorganisatie

Brief
31 augustus 2023

Een man ontvangt een brief van een welzijnsorganisatie. Hij is daar niet blij mee en gaat op onderzoek uit. Hij komt erachter dat de gemeente zijn gegevens heeft doorgegeven aan de welzijnsorganisatie. Hij vindt dat de gemeente dit niet had mogen doen. Er bestond volgens hem namelijk geen regeling die dit mogelijk maakte.

De Nationale ombudsman onderzoekt de zaak. De regeling waar de man op doelt staat op overheid.nl. Volgens die informatie is de regeling al in 2014 in een huis-aan-huis blad bekend gemaakt. Aanvankelijk oordeelt de ombudsman daarom dat de gemeente terecht gebruik maakte van de mogelijkheid om gegevens te delen. Dit was immers in de regeling bepaald.

Meneer is het daar niet mee eens. Hij ontdekt namelijk dat de regeling op overheid.nl weliswaar verwijst naar publicatie in een huis-aan-huisblad in juli 2014, maar dat in de uitgave van die datum de regeling helemaal niet wordt vermeld. De ombudsman legt dit aan de gemeente voor. Hierop laat de gemeente weten dat, om onduidelijke redenen, de regeling inderdaad niet eerder is gepubliceerd. Dit had wel gemoeten. De gemeente betreurt de gang van zaken en biedt excuses aan. De regeling wordt alsnog gepubliceerd in het gemeenteblad. Ook meldt de gemeente de zaak bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

De ombudsman vindt de klacht van de man daarmee terecht. De gemeente had zijn persoonsgegevens niet mogen delen, omdat de juridische basis daarvoor ontbrak.