OM behandelde klacht na arbeidsconflict op een behoorlijke manier

Brief

Een man werkte bij het Openbaar Ministerie (OM). Zijn leidinggevenden gingen met hem in gesprek omdat zij vonden dat er mogelijk sprake was van plichtsverzuim. Uiteindelijk kreeg de man een schriftelijke waarschuwing (berisping). De man was niet tevreden met de manier waarop het gesprek met zijn leidinggevenden ging. Hij vond ook dat hij niet fatsoenlijk behandeld werd tijdens de procedure die leidde tot de berisping. Daarom diende hij een klacht in bij het OM. Het OM vond de klacht ongegrond.

Daarna ging de man met zijn klacht naar de ombudsman. De ombudsman neemt een deel van de klachten van de man niet in behandeling. Dat komt omdat er nog een procedure over de berisping loopt bij de rechter. Het kan zijn dat de rechter een uitspraak doet over de punten waar de man over klaagt. De ombudsman kan pas na de uitspraak bepalen of er ruimte is om de klacht over het gesprek te behandelen.

De ombudsman geeft wel een oordeel over de manier waarop het OM de klacht van de man behandelde. De ombudsman vindt deze klachten ongegrond.

Het OM heeft de termijn voor het behandelen van de klacht van de man uitgesteld. Dat deed het OM pas na het verlopen van de termijn. Volgens het OM was het beter geweest om dat vóór het verlopen van de termijn te doen. Dat vindt de ombudsman ook. De man vond verder dat het OM zijn vrouw ook om een zienswijze had moeten vragen tijdens de klachtbehandeling. Zij was namelijk ook bij het gesprek waarover de klacht ging. Toen de man dit aangaf bij het OM, mocht zijn vrouw alsnog een zienswijze geven. De ombudsman vindt dat het OM dit netjes heeft opgelost.

Ook klaagde de man erover dat zijn klacht door het College (het bestuur) van het OM werd behandeld. Normaal gesproken wordt een klacht namelijk door de hoofdofficier van justitie van het parket behandeld. De ombudsman vindt dat het OM in dit geval goed heeft uitgelegd waarom de klacht door het College is behandeld.

Tot slot klaagde de man erover dat het OM op een gegeven moment niet meer reageerde op zijn brieven. De ombudsman heeft gezien dat er veel brieven heen en weer zijn gegaan tussen de man en het OM. Het is niet onbehoorlijk dat het OM op een gegeven moment niet meer reageerde.