LBIO heeft inning van de alimentatie terecht overgenomen

Brief

Nadat meneer en zijn ex-partner uit elkaar waren gegaan, werden er afspraken gemaakt over de alimentatie. Omdat de financiële situatie van meneer hierna veranderde, maakte hij met zijn ex-partner een nieuwe betalingsafspraak over de alimentatie. Omdat meneer hierna niet binnen de afgesproken termijn betaalde, schakelde zijn ex-partner het LBIO in. Het ontvangen (de inning) van de alimentatie loopt hierdoor nu via het LBIO. Hier is meneer het niet mee eens. Hij vindt dat het LBIO de inning ten onrechte heeft overgenomen omdat hij wel alimentatie is blijven betalen. Ook meent hij dat het LBIO niet gelijk hoge kosten in rekening mag brengen (de opslagkosten). Meneer dient daarom een klacht in bij het LBIO

In reactie op zijn klacht legt het LBIO uit dat de inning van de alimentatie is overgenomen omdat meneer zich niet aan de betalingsafspraak heeft gehouden. Nu de inning is overgenomen, brengt het LBIO ook de kosten die het moet maken (de opslagkosten) in rekening. Omdat meneer zich niet kan vinden in de reactie van het LBIO, neemt hij contact op met de Nationale ombudsman.

De Nationale ombudsman doet onderzoek naar de klacht. Hij vindt dat het LBIO voldoende heeft uitgelegd waarom de inning is overgenomen. En waarom meneer nu ook opslagkosten moet betalen.