DUO informeert oud-studente goed over betalingsachterstand

Brief

Een oud-studente klaagt erover dat DUO niet betaalde studieschuld heeft doorgestuurd aan een gerechtsdeurwaarder zonder haar van tevoren hierover te informeren. Zij betaalt maandelijks haar studieschuld aan DUO via een automatische incasso. Zij dacht dat ze zo steeds op tijd betaalde. Later bleek dat de automatische incasso niet goed was gegaan. De oud-studente kreeg hierdoor een achterstand in de aflossing van de studieschuld. Deze achterstand heeft DUO overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder. Naast de achterstand moet de oud-studente zo'n € 500 aan deurwaarderskosten betalen. De oud-studente vindt dat deze straf te hoog is. Had DUO niet eerst even kunnen waarschuwen voordat de achterstand werd overgedragen aan de deurwaarder?

Tijdens het onderzoek door de Nationale ombudsman wordt duidelijk dat DUO haar wel heeft geïnformeerd. Dat is zelfs meerdere keren gebeurd, via berichten op MijnDUO en per post. In deze berichten stond ook dat DUO een deurwaarder zou inschakelen als zij de achterstand niet op tijd zou betalen. Jammer genoeg heeft de oud-studente deze berichten niet op tijd gelezen.

De Nationale ombudsman vindt dat DUO de oud-studente voldoende heeft geïnformeerd over de betalingsachterstand en kan begrijpen dat DUO een deurwaarder heeft ingeschakeld.