Nationale ombudsman tevreden met verbeteringen van DUO in informatieverstrekking aan (oud-)studenten met een schuld

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Student checkt in met OV-kaart

  De Nationale ombudsman is tevreden over de manier waarop DUO zijn aanbevelingen rond de informatieverstrekking aan (oud-)studenten met een schuld heeft opgevolgd. Dat schrijft ombudsman Reinier van Zutphen in een brief aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

  De brief volgt op een bijeenkomst die de Nationale ombudsman vorige maand organiseerde voor medewerkers van het ministerie van OCW, medewerkers van DUO en vertegenwoordigers van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Aan de hand van de conclusies en aandachtspunten uit het rapport Een gewaarschuwd mens telt voor twee  bespraken zij welke verbeteringen inmiddels hebben plaatsgevonden in de informatievoorziening aan (oud-)studenten met een schuld en waar nog verbetering nodig is.

  De ombudsman schrijft tijdens de bijeenkomst met instemming kennis te hebben genomen van alle in gang gezette ontwikkelingen en stelt het zeer op prijs dat alle betrokken partijen zijn overgegaan tot concrete acties. Met de brief sluit de ombudsman zijn onderzoek naar de informatieverstrekking door DUO af.

  Aandachtspunten

  Wel geeft de Nationale ombudsman de minister van OCW nog een aantal aandachtspunten mee. Zo stelt hij dat een telefonische wachttijd van 10 minuten nog te lang is en verzoekt hij de minister deze zo spoedig mogelijk flink te laten terugbrengen. Verder vraagt de ombudsman aandacht voor het tijdig informeren van studenten over de datum waarop hun recht op een studentenreisproduct vervalt, om boetes te voorkomen. Daarnaast is de ombudsman bezorgd over het feit dat de website van DUO in maart 2018 tijdelijk uit de lucht gaat vanwege een conversie. De ombudsman verzoekt de minister dringend om ervoor te zorgen dat DUO ook in deze periode bereikbaar blijft voor (oud-)studenten met acute problemen. De Nationale ombudsman zal de verdere ontwikkelingen bij DUO nauwgezet volgen.

  Wat vooraf ging

  In 2015 schakelde DUO meer dan 140.000 keer een deurwaarder in voor het innen van schulden bij (oud-)studenten. Meer dan de helft van (oud-)studenten met een betalingsachterstand komt daarmee in aanraking. Velen van hen weten niet dat er een probleem is met de aflossing van hun studielening of hebben hun reisproduct niet op tijd stopgezet. Voor de Nationale ombudsman was dit hoge aantal aanleiding voor een onderzoek uit eigen beweging naar de manier waarop DUO (oud-)studenten met een schuld informeert. In maart 2017 publiceerde hij hierover het rapport Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Daarin pleit de ombudsman voor meer effectieve en persoonlijke communicatie en uit hij stevige kritiek op de manier van stopzetten van het studentenreisproduct. Het rapport bevat zowel aandachtspunten voor OCW en DUO als tips voor (oud-)studenten.

  Bijlagen

  Brief aan minister van OCW inzake voortgang en afsluiting onderzoek / 14 december 2017 (pdf, 232.75 kB)
  5 tips voor studenten (pdf, 1.93 MB)

  Links

  Nieuwsbericht ministerie van OCW: Nieuwe maatregelen moeten boetes verlopen ver… www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/nieuws/2017/12/21/nieuwe-maatregelen-moeten-boetes-verlopen-ov-studentenkaart-inperken
  Onderzoeksrapport mogelijkheden stopzetten studentenreisproduct www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail