Klachtafhandeling Belastingdienst UHT had vollediger gekund

Brief

Mevrouw klaagt bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). De klacht gaat over meerdere dingen. Mevrouw klaagt erover dat zij niet wordt teruggebeld door de klachtbehandelaar. Daarnaast heeft ze haar volledige dossier opgevraagd, maar nog niet gekregen. Ook wil ze weten of de Belastingdienst haar onterecht als fraudeur heeft gezien. Daarom wil ze inzage in de fraudelijst van de Belastingdienst. Als laatste wil ze hulp omdat ze grote financiële problemen heeft (financiële noodhulp).

De Belastingdienst/UHT behandelt de klacht. En biedt excuses aan voor het niet terugbellen. De Belastingdienst/UHT legt uit waarom mevrouw niet in aanmerking is gekomen voor financiële noodhulp. Mevrouw heeft zich namelijk aangemeld als gedupeerde van de huurtoeslag. En daarvoor is nog geen compensatieregeling. Omdat de nood toch heel hoog is, krijgt mevrouw eenmalig € 500. Een tweede aanvraag van mevrouw is afgewezen.
De Belastingdienst/UHT gaat in de klachtafhandeling niet in op de overige twee punten: het opvragen van het dossier en de inzage in de lijsten.

Daarom vraagt de Nationale ombudsman de Belastingdienst/UHT om alsnog op deze twee punten in te gaan. Dat doet de Belastingdienst/UHT. Ze sturen de klacht van mevrouw als verzoek door naar het team Verzoek Persoonlijk Dossier. Dit is namelijk geen klacht, maar een vraag. Team Verzoek Persoonlijk Dossier zal deze twee punten verder met mevrouw oppakken.
De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst/UHT de klacht uiteindelijk netjes heeft afgehandeld. Wel is de ombudsman van mening dat de Belastingdienst/UHT vollediger had kunnen zijn door alle klachtonderdelen mee te nemen in de klachtafhandeling. Zonder dat de Nationale ombudsman hierom zou moeten vragen.