Ombudsagenda 2020

Op deze pagina

  Cartoon: gekleurde poppetjes

  Dagelijks signaleren de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman dat burgers, kinderen en veteranen de overheid hard nodig hebben: bijvoorbeeld voor een voorziening zoals een uitkering, voor zorg of voor ondersteuning. En voor het beschermen van hun fundamentele rechten (ook wel grondrechten genoemd) of voor duidelijkheid over plannen voor hun directe leefomgeving.

  Hoewel het vaak goed gaat, weten burger en overheid elkaar niet altijd goed te vinden en komen burgers in de problemen. Procedures zijn ingewikkeld, de overheid is ingewikkeld geworden. Daardoor raakt de overheid voor de burger steeds verder uit het zicht. En verdwalen burgers of lopen zij vast.

  Als het misgaat tussen de burger en de overheid, kan de ombudsman tussenbeide komen, bemiddelen of onderzoek instellen. Ook kan de ombudsman op eigen initiatief structurele problemen aandacht geven. De onderwerpen waar wij in 2020 extra zichtbaarheid aan willen geven, staan op de Ombudsagenda onder de vijf thema's Fundamentele rechten, Participatie en invloed, Toegang tot voorzieningen, Armoede en Leefbaarheid.

  Nieuw thema Leefbaarheid

  De eerste vier thema's stonden al op de Ombudsagenda 2019 en krijgen op een aantal punten een nieuwe insteek. Het thema Armoede, bijvoorbeeld, richt zich niet meer alleen op schuldenproblematiek, maar ook op armoede van mensen die (nog) niet in de schulden zitten. Digitalisering is niet langer een apart thema, maar loopt als een rode draad door alle projecten op de agenda. Leefbaarheid wordt als nieuw thema geïntroduceerd.

  Vijf thema's