Nationale ombudsman Reinier van Zutphen

Op deze pagina

  Nationale ombudsman Reinier van ZutphenMr. R.F.B. (Reinier) van Zutphen (1960) is sinds 1 april 2015 de Nationale ombudsman. Hij is op 1 april 2021 gestart met zijn tweede ambtstermijn. Reinier van Zutphen is ook de Veteranenombudsman.

  Hoe wordt de Nationale ombudsman benoemd?

  Reinier van Zutphen studeerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus Law School en deed een opleiding tot rechterlijk ambtenaar. Hij heeft ruime ervaring als rechter: werkte in Utrecht, Den Haag, Almelo, Luxemburg, Amsterdam, Curaçao en Alkmaar. Ook was hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

  Functie uit hoofde van de functie Nationale ombudsman

  • Lid Raad van Advies College Rechten van de Mens (sinds 1 april 2015, onbezoldigd)

  Functies samenhangend met de functie Nationale ombudsman

  • Lid bestuur Kirchheiner Stichting Ombudsman en Democratie (sinds 1 april 2015, onbezoldigd)
  • Voorzitter van de Vereniging voor Klachtrecht (sinds 13 april 2016, onbezoldigd)
  • Regional Director for the European Region of the International Ombudsman Institute (IOI) (sinds 30 maart 2022, onbezoldigd)
  • Member World Board International Ombudsman Institute (IOI) (sinds 4 april 2022, onbezoldigd)

  Nevenfuncties

  • Docent Studiecentrum Rechtspleging (sinds 1 april 2005, bezoldigd)
  • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (sinds 1 oktober 2017, bezoldigd)
  • Lid Raad van Advies Instituut Gak (sinds 1 juli 2018, bezoldigd)
  • Lid Board of Advisors Master programma Law & Society, Van Vollenhoveninstituut (sinds 2020, onbezoldigd)

  Voorgaande nevenfuncties

  • Voorzitter Raad van Toezicht Center for International Legal Cooperation (beëindigd per november 2021, onbezoldigd)
  • Voorzitter Raad van Toezicht Juridisch Loket (beëindigd per 14 januari 2022, bezoldigd)
  • Vice-president van de board van de Caribbean Ombudsman Association (beëindigd per 21 november 2022, onbezoldigd)

  Lezingen, publicaties, media 2021-2023

  • Interview in het FNV Magazine 'Zorg eerst dat het bestaansminimum gegarandeerd is' (september 2023)
  • Interview op onsmagazine.nl voor senioren ‘Stel de burger centraal’ (augustus 2023)
  • Interview Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken 'Ombudsman over Wmo: ‘Gemeente laat iemand opnieuw slachtoffer zijn’ (juli 2023)
  • Reinier van Zutphen sprak met journalist Kustaw Bessems in diens podcast Stuurloos onder andere over dat de overheid de burger moet brengen wat hij nodig heeft. (mei 2022)
  • Interview Volkskrant ‘Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen: ‘Wanprestatie mag niet de norm worden’ (7 mei 2022)
  • Reinier van Zutphen spreekt op Hannie van Leeuwenlezing (5 november 2021)
  • Interview met Per Saldo over het wantrouwen van de overheid in burgers en hoe budgethouders dit ervaren (juni 2021)
  • Interview in het online magazine 'de menselijke maat' van Zorg&Sociaalweb over de vraag hoe we de menselijke maat in het sociaal domein terugbrengen (8 juni 2021)
  • Te gast bij het radioprogramma BNR Big Five over het thema 'de Nieuwe macht' (26 mei 2021)