Wie is de Nationale ombudsman

Op deze pagina

De Nationale ombudsman is een organisatie met 220 specialisten. De Nationale ombudsman is onafhankelijk en onpartijdig.

Reinier van Zutphen is sinds 2015 de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman wordt benoemd door de Tweede Kamer voor een periode van zes jaar. Per april 2021 is Reinier van Zutphen opnieuw voor zes jaar benoemd. Hij is ook de Veteranenombudsman, voor veteranen die specifieke klachten hebben over de overheid. Margrite Kalverboer is Kinderombudsman en ook substituut ombudsman.

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen      Kinderombudsman Margrite Kalverboer

Reinier van Zutphen           Margrite Kalverboer

De organisatie

De organisatie van de Nationale ombudsman bestaat uit 220 medewerkers; klachtbehandelaars, onderzoekers en staf. Hanneke van Essen is sinds november 2018 de algemeen directeur.

De Nationale ombudsman is een Hoog College van Staat, net als de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State en de Algemene Rekenkamer. Deze Hoge Colleges zijn onafhankelijk van de Nederlandse regering. Zo doet de Nationale ombudsman onafhankelijk onderzoek bij klachten over overheden. De Nationale ombudsman vertelt de Tweede Kamer elk jaar wat er dat jaar is gebeurd. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties beheert de begroting van de Nationale ombudsman, waarbij de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de Nationale ombudsman wordt gerespecteerd.

Meer lezen?

Achtergrondinformatie over de Nationale ombudsman