WOZ-waarde daalt en belasting stijgt?

Video

Hoe kan het dat de waarde van mijn woning daalt, maar de WOZ-belasting niet?

Gemeenten hebben veel onkosten

Gemeenten hebben allerlei onkosten. Denk aan openbaar groen, zwembaden en wegen. Voor het onderhoud hiervan heeft de gemeente geld nodig. Een groot deel van dat geld komt van het Rijk. Een ander deel betaalt de gemeente uit de gemeentelijke belastingen. De WOZ-belasting is voor de gemeente een belangrijke belasting.

De WOZ-belasting is een percentage van de WOZ-waarde

De gemeente heft WOZ-belasting in de vorm van een percentage van de waarde van uw huis. U moet bijvoorbeeld over de WOZ-waarde 10% WOZ-belasting betalen. De gemeente kan dit percentage veranderen.

Rekenvoorbeeld

Waarom verhoogt de gemeente dit percentage als de waarde van uw woning daalt? Dit is het gemakkelijkst uit te leggen met een rekenvoorbeeld. Stel, uw woning is een bepaald bedrag waard, bijvoorbeeld het fictieve getal 100. Hierover moet u 10% belasting betalen. Het bedrag dat u moet betalen is dan 10.

Als de huizenprijzen stijgen

De gemeente heeft een bepaald bedrag aan inkomsten nodig. Stel dat de huizenprijzen stijgen. Uw huis wordt bijvoorbeeld het fictieve getal 150 waard. De gemeente kan nu een lager percentage belasting vragen om toch hetzelfde bedrag van 10 aan inkomsten te krijgen. U betaalt geen 10%, maar rond de 7%.

Als de huizenprijzen dalen

Als de huizenprijs daalt, gebeurt het omgekeerde. Om hetzelfde bedrag binnen te krijgen, moet de gemeente u nu een hoger percentage aan belasting rekenen. Stel uw huis is nu het fictieve getal 70 waard. De gemeente heeft nog steeds hetzelfde bedrag van 10 aan inkomsten nodig. Nu moet de gemeente u rond de 14% belasting laten betalen. 

Dit betekent dat de gemeente het percentage verandert, maar het bedrag dat u moet betalen blijft ongeveer gelijk.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over de WOZ-waarde of de WOZ-belasting, bel dan met uw gemeente. Het telefoonnummer staat op het aanslagbiljet.