Valse start: een onderzoek naar inburgering

Video

De Nationale ombudsman presenteerde woensdag 10 oktober zijn onderzoek naar inburgering 'Valse Start".

De overheid maakt het inburgeraars moeilijk om mee te doen in de samenleving. Dat zegt de Nationale ombudsman naar aanleiding van zijn onderzoek naar inburgering. De problemen van inburgeraars zijn vaak niet anders dan die van andere mensen. Mensen missen een persoonlijk aanspreekpunt en instanties sturen hen van het kastje naar de muur. Voor inburgeraars leidt dat tot extra grote problemen, omdat ze aan allerlei eisen moeten voldoen om in te burgeren en tegelijkertijd hun leven op de rit moeten krijgen in een land dat ze niet kennen en waar ze de taal niet spreken.