Rapportbrief: Waternet selectief in aanbieden van digitale contactmogelijkheden tijdens kantooruren

Instantie
Rapportnummer
Rapportbrief
Rapport

De Nationale ombudsman vindt het belangrijk dat overheidsinstanties diverse contactmogelijkheden aanbieden. De burger kan dan zelf kiezen via welk kanaal hij contact opneemt. Overheidsinstanties kunnen goede overwegingen hebben om, tijdens kantoortijden, selectief te zijn in het aanbieden van digitale contactmogelijkheden. Aan de andere kant beseft de Nationale ombudsman dat er burgers zijn die de voorkeur geven aan contact via een specifiek kanaal.

De Nationale ombudsman is van oordeel dat overheidsinstanties in een bepaalde mate selectief mogen zijn in het aanbieden van digitale contactmogelijkheden. Wel vindt de Nationale ombudsman dat als iemand nadrukkelijk aangeeft via een bepaald kanaal te willen communiceren, dat die mogelijkheid, indien beschikbaar, moet worden geboden. Waternet heeft tijdens het onderzoek laten weten dat zij dit in voorkomende gevallen mogelijk zal maken. (2019.24431)

Instantie: Waternet

Klacht:

Verzoeker kan tijdens tijdens kantoortijden via geen e-mail contact leggen met Waternet. Deze klacht was voor de Nationale ombudsman aanleiding om een onderzoek in te stellen en Waternet te vragen waarom zij selectief is in het aanbieden van de contactmogelijkheden voor burgers. 

Oordeel:
Niet gegrond