Update 1 november 2019: Waternet geeft geen gehoor

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Een man leest een een brief

  Waternet heeft de Nationale ombudsman half september laten weten geen telefoonnummer op de aanslag voor waterschapsbelasting te zetten. Zij willen hun telefoonkanaal zo min mogelijk belasten. Daarmee geven zij geen gehoor aan de oproep van de ombudsman hiervoor eerder dit jaar. Hij heeft Waternet laten weten dat het gezien vanuit dienstverlening aan burgers niet behoorlijk is selectief hun telefoonnummer te vermelden. Dit werpt drempels voor burgers op telefonisch contact te zoeken.

  De ombudsman schrijft Waternet scherp te blijven op klachten die hij ontvangt over het ontbreken van het telefoonnummer op de aanslag waterschapsbelasting. Geven deze aanleiding op de kwestie terug te komen, dan doet de ombudsman dat.

  Wat vooraf ging (8 februari 2019): Ombudsman roept Waternet op telefoonnummer weer op aanslagen te zetten

  Nationale ombudsman Reinier van Zutphen heeft Waternet gevraagd hun telefoonnummer weer op de aanslag waterschapsbelasting te zetten. Door telefonische drukte en digitalisering van de dienstverlening besloot Waternet het nummer in 2017 van de aanslag te halen. Een man klaagde bij de ombudsman dat het telefoonnummer ontbrak op de aanslag die hij per post kreeg. Waternet -dat onder meer de aanslagen waterschapsbelasting namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht verstuurt- heeft toegezegd te heroverwegen het nummer weer op de aanslag te zetten. Deze heroverweging is onderdeel van een evaluatie van al hun klantcontactmogelijkheden. Rond de zomer informeren zij de ombudsman over de uitkomst. 

  Van Zutphen: "Ik sta positief tegenover digitalisering van overheidsdienstverlening. Met de grote kanttekening dat het voor mensen ook mogelijk moet zijn op andere manieren contact op te nemen. Er zijn situaties waarin bellen beter werkt dan mailen. En sommige mensen zijn minder digitaal vaardig. Voor hen is het cruciaal dat alternatieve kanalen blijven bestaan, willen zij zelf hun zaken kunnen blijven regelen. Goed dat Waternet bij de evaluatie van hun contactmogelijkheden deze boodschap in het achterhoofd houdt."

  De toegankelijkheid van de overheid, ook in het kader van digitalisering, heeft al jaren de speciale aandacht van de Nationale ombudsman. Iedereen moet zaken kunnen blijven doen met de overheid. En de overheid moet daarvoor zorgen. Burgers kunnen immers maar bij één overheid terecht.