Nationale ombudsman: coördinatie duidelijke en toegankelijke informatie door overheid nodig

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  oudere dame achter laptop

  De Nationale ombudsman roept de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op het belang van begrijpelijke en toegankelijke informatie onder de aandacht te blijven brengen van de verschillende (lokale) overheids- en uitvoeringsorganisaties. Zeker nu veranderingen elkaar snel opvolgen in deze bijzondere situatie door de coronacrisis.

  Reinier van Zutphen: "Ik doe mijn oproep nu, omdat er wordt nagedacht over hoe het dagelijkse leven weer op gang kan komen. De gedachte achter de "anderhalvemetersamenleving" laat zien dat eerder geldende afspraken en omgangsvormen, ook tussen overheid en burger, voortdurend opnieuw bekeken worden. Aandacht voor de toegankelijkheid, begrijpelijkheid en tijdigheid van de informatie die op verschillende plekken wordt aangeboden, is dan essentieel. Het ministerie van BZK heeft daarin een coördinerende rol."

  Signalen over toegankelijk- en begrijpelijkheid overheid

  Met lef en creativiteit heeft de overheid de afgelopen weken allerlei noodmaatregelen ingevoerd. En daar waar nodig aangepast als bleek dat burgers buiten de boot vielen of in de knel kwamen. De ombudsman ontving signalen en vragen van burgers over de bereikbaarheid van de overheid, de aangepaste dienstverlening, onduidelijkheid over de maatregelen, inkomensvoorzieningen en onduidelijkheid over de communicatie van (lokale) overheidsorganisaties.

  Waardering voor bijzondere situatie overheid

  De ombudsman ziet dat de Rijksoverheid, maar ook gemeenten, hulpdiensten, zorgprofessionals, bedrijfsleven en vele anderen in Nederland en daarbuiten zich met man en macht inzetten om het virus in te dammen, de gevolgen het hoofd te bieden en ervoor te zorgen dat het land kan blijven functioneren. En realiseert zich uiteraard dat het de komende tijd misschien niet altijd loopt zoals gehoopt of verwacht. Toch zal de ombudsman juist ook in deze bijzondere situatie aandacht vragen voor groepen burgers die in de knel komen, zoals ondernemers, kinderen, ouderen, mantelzorgers en veteranen. Het is belangrijk dat maatregelen die de overheid nu treft zo goed als mogelijk uitpakken voor iedereen die een helpende hand nodig heeft.

  Bijlagen

  Brief aan staatssecretaris BZK inzake oproep begrijpelijke en toegankelijke overheidsinformatie (17 april 2020) (pdf, 39.6 kB)