Rapportbrief: Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering rectificeert onjuiste informatie in een verzoekschrift op adequate wijze

Rapportnummer
Rapportbrief
Rapport

Verzoeker klaagt erover dat het Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering (LJ&R) onjuiste informatie in een verzoekschrift aan de rechtbank onvoldoende heeft gerectificeerd en daarmee haar toezegging niet (volledig) is nagekomen.

De Nationale ombudsman is van oordeel dat LJ&R de onjuiste informatie in het verzoek spoedmachtiging uithuisplaatsing van datum X op adequate wijze heeft gerectificeerd. Daarmee is LJ&R haar toezegging aan u nagekomen. LJ&R heeft zodoende gehandeld in overeenstemming met het behoorlijkheidsvereiste van betrouwbaarheid. Dit vereiste houdt onder meer in dat de overheid doet wat zij zegt en toezeggingen nakomt.